Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu

ul. Frankowskiego 8; 27-600 Sandomierz

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Frankowskiego 8; 27-600 Sandomierz

Kontakt:

Telefon: 15 832-22-63 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 15 832-32-58

Email: psse.sandomierz@pis.gov.pl

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 617AB 617

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
  • Powietrze
  • Żywność