Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

AB 425

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 15, 29.12.2021 1/3 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW POLOWE LABORATORIUM BADAŃ PALI ul

AB 426

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 14, 17.12.2021 1/3 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW LABORATORIUM DIAGNOSTYKI

AB 1562

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 7, 02.12.2022 1/3 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW ul. Instytutowa 1; 03-302

AB 421

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 18, 17.12.2021. 1/4 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW LABORATORIUM GEOTECHNIKI

AB 1025

to 24.03.2025 The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 12, 30.12.2022 1/4 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW LABORATORIUM

AB 423

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 18, 17.12.2021 1/3 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW PRACOWNIA NAWIERZCHNI

AB 1107

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 15, 03.11.2022 1/3 Nazwa i adres INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

AB 1106

to 05.11.2025 The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 14, 03.11.2022 1/3 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ul

AB 424

of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 18, 17.12.2021 1/5 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW PRACOWNIA OZNAKOWANIA DRÓG ul

AB 422

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 20, 29.04.2022 1/4 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW PRACOWNIA MATERIAŁÓW ASFALTOWYCH

AB 1424

to 18.04.2025 The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 12, 20.12.2022 1/4 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW PRACOWNIA ZABEZPIECZEŃ

AB 580

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 16, 11.01.2023 1/4 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I NAPRAW

AB 547

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl W ydanie nr / Issue No 17, 30.12.2022 1/5 Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW LABORATORIUM BADAŃ KONSTRUKCJI