Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Informacje prasowe

Akredytacja „paszportem” dla polskiego eksportu i importu 21-12-2016

Ponad sześćdziesiąt nowych akredytacji udzieliło Polskie Centrum Akredytacji w 2016 roku. Obecnie w Polsce działa 15401 zarejestrowanych akredytowanych jednostek oceniających zgodność. – Poprzez świadczenie usług w zakresie akredytacji, PCA zapewnia, że akredytowane w Polsce organizacje działają w sposób profesjonalny oraz zgodnie z międzynarodowymi normami i wymaganiami – mówi Lucyna Olborska, Dyrektor PCA.

W 2016 r. PCA udzieliło 68 nowych akredytacji, w tym: 47 dla laboratoriów badawczych, 7 dla laboratoriów wzorcujących, 1 dla laboratorium medycznego, 3 dla jednostek inspekcyjnych, 2 dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania, 6 dla jednostek certyfikujących wyroby, 2 dla jednostek certyfikujących osoby.

Akredytacje dotyczyły takich obszarów działalności jak m.in. badania akustyczne i hałas, badania ogniowe, badania w dziedzinie nauk sądowych, pobieranie próbek, analiza gazów, chemia kliniczna i analityka medyczna, inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia, inspekcje ilości i jakości towarów, rzeczoznawcy samochodowi czy też specjaliści w zakresie spawalnictwa.

Jednocześnie cofnięto 23 akredytacje, w tym: 18 dla laboratoriów badawczych, 3 dla jednostek certyfikujących wyroby, 1 dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania oraz 1 dla jednostki certyfikującej osoby. Zawieszono 9 akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz 1 akredytację dla jednostki certyfikującej wyroby2.

Wiarygodność przede wszystkim

Najważniejszym celem akredytacji jest zapewnienie wiarygodności działań technicznych akredytowanych organizacji. Akredytacja PCA gwarantuje spójność krajowego systemu oceny zgodności oraz zapewnia, że akredytowane przez PCA oceny zgodności (badania, wzorcowania, certyfikacja, inspekcja i weryfikacja) są godne zaufania oraz nie muszą być powtarzane na rynkach europejskich i światowych (dzięki wielostronnym porozumieniom podpisanym przez PCA w ramach międzynarodowych organizacji zrzeszających jednostki akredytujące w Europie i na świecie). Akredytacja wspiera jakość oraz konkurencyjność przemysłu w Polsce, wzmacnia także handel międzynarodowy, eliminując bariery techniczne w eksporcie na całym świecie. – Dzięki akredytacji można mieć pewność, że wyroby dostawców spełniają wymagania rynku oraz możliwe jest pełne zaufanie do tych wyrobów – podkreśla Olborska

System akredytacji prowadzony przez PCA jest zgodny z systemem międzynarodowym. Dzięki temu akredytacja staje się pewnego rodzaju „paszportem” dla importu i eksportu towarów i usług. Międzynarodowy system akredytacji służy polskiemu rządowi w osiągnięciu spójności rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności na rynku światowym.

 

1 Stan na dzień 15 grudnia 2016 r.

2 Stan na dzień 15 grudnia 2016 r.

Powrót