Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Informacje prasowe

Akredytacja w łańcuchu dostaw żywności 08-06-2020

Już jutro Światowy Dzień Akredytacji 2020. Zapraszamy do zapoznania się z infografiką, która wyjaśnia, jak akredytowana ocena zgodności wspiera branżę spożywczą i pomaga zadbać o bezpieczeństwo żywności.

Inspekcje, badania i certyfikacja – to działania, które są przeprowadzane w ramach akredytowanej oceny zgodności na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. Sprawozdania z badań i certyfikaty wydane przez akredytowane organizacje budują zaufanie konsumentów do producentów żywności, a także wszystkich innych uczestników łańcucha dostaw.

System oceny zgodności, oparty na zharmonizowanych przepisach i międzynarodowych wielostronnych porozumieniach w zakresie uznawalności akredytowanych wyników badań i certyfikatów, usprawnia również handel i gwarantuje polskim producentom żywności dostęp do zagranicznych rynków.

Więcej>>

Infografika „Akredytacja w łańcuchu dostaw żywności”

Powrót