Tools

  • The standard font size
  • The enlarged font size
  • The largest font size
PL

Testing laboratories

AB 045

/ Chemical tests of electrical products and equipment - E/6; E/7 - Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i oprogramowania / Electric and electronic tests of electrical products and equipment,and software - F/6; F/7; F/26 - Badania

:2015 + AC:2017-12* EN IEC 62368-1:2020/A11:2020* *Exclusions concern: p. 4.5, 4.8, 5.4.4.6.5, 5.4.12, 7.2, 8.5.4.2, 8.6.4 and annex: C, G5.4, G13.6, S, U, Y Wyroby elektroniczne i elektryczne niskiego napięcia Electronic and electrical products of low

AB 516

- Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego w tym oprogramowania / Electric and electronic tests of electrical and electronic products and equipment, electronic equipment – including software - Badania kompatybilności

elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, w tym oprogramowania / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical and electronic products and equipment, electronic equipment – including software - Badania właściwości fizycznych wyrobów i

AB 1606

elektronicznego / Acoustic tests of electronic products and equipment E/54 Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electronic products and equipment Wersja strony/Page version: A Kod identyfikacyjny

AB 1690

telekomunikacyjnego i wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment - H/6; H/53; H/54 - Badania ogniowe wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego

i wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Fire tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment - J/6; J/53; J/54 - Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego i wyrobów i wyposażenia

AB 132

wyposażenia elektronicznego / mechanical tests, metallographic tests of electrical products and equipment, software, construction products and materials, medical equipment, military equipment, vehicles, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment

and equipment, electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document

AB 693

; E/54; E/15 - F/6; F/53; F/54; F/15  Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego, elektronicznego oraz wyposażenia wojskowego/ Electric and electronic tests of electrical, telecommunication

and electronic products and equipment and military equipment  Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego, elektronicznego oraz wyposażenia wojskowego/ Electromagnetic compati-bility (EMC) tests

AB 1804

/ Physical properties tests of electrical and electronic products - Badania dotyczące inżynierii środowiska wyrobów elektrycznych i elektronicznych, wyrobów innych / Environmental engineering tests of electrical and electronic products, other products W ersja strony/Page

AB 401

elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego, wyposażenia medycznego/ Electric and electronic tests of electrical products and equipment, electronic products and equipment and medical equipment - Badania mechaniczne

wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego, wyposażenia medycznego/ Electric and electronic tests of electrical products and equipment, electronic products and equipment and medical equipment - Badania właściwości fizycznych wyrobów i

AB 665

, maszyny i urządzenia, wyroby inne, pojazdy (środki transportu lądowego, lotniczego, wodnego)/ Acoustic and vibration tests: electrical, telecommunication and electronic products and equipment, machinery and devices, other products, vehicles (means of land, air and water

transport) - E/6; E/8; E/13; E/17 - Badania elektryczne i elektroniczne: wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, wyroby i materiały konstrukcyjne – w tym metale i kompozyty, maszyny i urządzenia, wyroby inne/ Electric and electronic tests

AB 1604

, wyposażenia medycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego i wyrobów i wyposażenia elektronicznego/ Electric and electronic tests of electrical products and equipment, medical equipment, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment  F6

products and equipment, medical equipment, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment  J14  Badania mechaniczne wyposażenia medycznego/ Mechanical tests of medical equipment  N14  Badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego

AB 456

elektrycznego i elektronicznego / T ests of physical properties of electrical and electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej

AB 1684

powietrza / Electromagnetic compatibility (EMC) tests- Electrical, telecommunication and electronic products and equipment, Machinery and devices, production plants, equipment – including nuclear installations, automatic monitoring systems (AMS), air protection equipment

AB 1637

) wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego/ Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical, and electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu

elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych Automotive electric and electronic components Odporność na wyładowania elektrostatyczne Immunity to Electrostatic Discharge (ESD) ISO 10605:2001 z wyłączaniem punktu 6 excluding

AB 1787

; E/54 - Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, oprogramowania, maszyn i urządzeń, wyrobów innych, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electrical products

and equipment, software, machinery and devices, other products, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment M/6; M/7; M/13; M/17; M/53; M/54 - Badania inne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, oprogramowania, maszyn i urządzeń, wyrobów

AB 1781

elektryczne i elektroniczne oprogramowania, wyrobów innych, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of software, other products, telecommunication products and equipment, electronic products

and equipment - M/7; M/17; M/53; M/54 - Badania inne oprogramowania, wyrobów innych, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Other tests of software, other products, telecommunication products and equipment, electronic products

AB 1714

/53, F/54 – Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego/ Electric and electronic tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment – Badania właściwości fizycznych wyrobów i

wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego/ T ests of physical properties of electrical, telecommunication and electronic products and equipment – Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego

AB 1384

) wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego/ Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical and electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu

AB 1555

) wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego, elektronicznego i wyposażenia medycznego/ Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical, telecommunication and electronic products and medical equipment  Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i

wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i wyposażenia medycznego/ Electric and electronic tests of electrical, electronic products and medical equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07

AB 1741

and electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07

AB 1132

elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyposażenia wojskowego/ Electric and electronic tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment, military equipment  Badania kompatybilności

elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyposażenia wojskowego/ Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment, military equipment  Badania mechaniczne wyrobów

AB 1218

, telekomu-nikacyjnego oraz wyposażenia wojskowego / Electric and electronic tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment and military equipment - Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego

, elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz wyposażenia wojskowego / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment and military equipment - Badania dotyczące inżynierii środowiska – środowisko ogólne

AB 1476

elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z

AB 666

wyposażenia elektronicznego / Electroma-gnetic compatibility (EMC) tests of electrical, telecommunication and electronic products and equi-pment, electronic equipment – including software, machinery and equipment, medical and military equipment, vehicles

elektrycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electri-cal, telecommunication and electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z

AB 310

wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment - F/6; F/26; F/53; F/54 - Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia

elektrycznego, pojazdów, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical products and equipment, vehicles, telecommunication products and equipment, electronic products

AB 067

telekomunikacyjnego / Electric and electronic tests of electrical and electronic products and equipment, construction products and materials, glass and ceramics, personal protection equipment plastic and rubber products, telecommunication products and equipment - H/6; H/8

tests of electrical products and equipment, construction products and materials, personal protection equipment, plastic and rubber products, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment - J/6; J/8; J/12; J/19; J/21; J/53; J/54 - Badania

AB 121

- G/33; G/34 - Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyposażenia medycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electrical products and equipment

, medical equipment, telecommunication and electronic products and equipment - Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyposażenia medycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego

AB 1836

, construction products and materials, machinery and devices, plastic and rubber products, vehicles, production plants, electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na

AB 295

elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne; wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja / Electric and electronic tests: electrical, telecommunication and electronic products and equipment; military equipment, explosives, ammunition - F/6; F/15; F/52; F/53

- Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC): wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne; wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja/ Electromagnetic compatibility (EMC) tests: electrical, telecommunication and electronic products

AB 1765

equipment, toys, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl

AB 796

budowlane, wyroby telekomunikacyjne i elektroniczne / Acoustic tests of building items, telecommunication and electronic products - G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska- środowisko ogólne (czynniki fizyczne - hałas) / Tests concerning environmental engineering

AB 1348

elektroniczne: środki ochrony osobistej / Electric and electronic tests: personal protection equipment - J/8 - L/8 - Badania mechaniczne, badania metalograficzne: wyroby i materiały konstrukcyjne / Mechanical tests, metallographic tests: construction products and materials

AB 261

wyposażenia elektrycznego, maszyn i urządzeń, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electrical, products and equipment, machinery and devices, plastic

and rubber products, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment - F/6; F/13; F/14; F/15; F/25; F/26; F/50; F53; F/54  Badania kompatybilności elektromagnetycznej - wyrobów i wyposażenia elektrycznego, maszyn i urządzeń

AB 012

, oprogramowania wyposażenia medycznego, zabawek, sprzętu rekreacyjnego wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electrical products and equipment, software, medical equipment, toys, leisure equipment

, telecommunication and electronic products and equipment - N/6; N/7; N/14; N/53; N/54 - Badania właściwości fizycznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego, oprogramowania, wyposażenia medycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia

AB 207

elektronicznego / Acoustic and vibration tests of building products, materials and items, electrical products and equipment, machinery and devices, production plants, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment - E/5; E/6; E/13; E/37; E/53; E/54

- Badania elektryczne wyrobów, materiałów i obiektów budowlanych, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, maszyn i urządzeń, zakładów produkcyjnych, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of building

AB 120

- Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego oraz wyrobów innych / Electric and electronic tests of electrical and electronic products and equipment and other products - J/8; J/12 - Badania mechaniczne

/ Non-destructive tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment, construction products and materials and other products W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na

AB 022

, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Acoustic tests of of electrical products and equipment, toys, electronic products and equipment - E/6; E/14; E/16; E/25; E/54 - Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyposażenia medycznego, wyrobów optycznych

, zabawek, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric tests of electrical products and equipment, medical equipment, optical equipment, toys, electronic products and equipment - F/6; F/13; F/14; F/25; F/54 - Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC

AB 197

, pojazdów /Electric and electronic tests of electrical and electronic equipment, machinery and vehicles - Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego, elektronicznego, maszyn, zabawek, sprzętu sportowego i rekreacyjnego, pojazdów

/ Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical and electronic products and equipment, machinery, toys, sports and leisure equipment, vehicles - G/33, G/34, G/35 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy

AB 171

tests of chemical products and explosives - E/6;E/15;E/53;E/54 - Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyposażenia wojskowego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego i elektronicznego / Electric and electronic tests of electrical

products and equipment, military equipment, telecommunication and electronic products and equipment - F/6;F/15;F/53;F/54 - Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyposażenia wojskowego, wyrobów i wyposażenia

AB 117

/13 - H/6; H/54; H/21; H23 - J/6; J/54; J/13 - N/6; N/54; N/13 - Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, maszyn i urządzeń/ Electric and electronic tests of electrical and electronic products and equipment

, machinery and devices - Badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, maszyn i urządzeń/ Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical and electronic products and devices - Badania ogniowe wyrobów i wyposażenia

AB 109

urządzeń optoelektronicznych / Electric and electronic testing of optoelectronic devices Badania właściwości fizycznych urządzeń optoelektronicznych, szkła i ceramiki, wyposażenia optycznego, wyrobów i materiałów budowlanych, wyrobów innych / T esting of physical properties

AB 154

tekstyliów i skóry / Electric and electronic tests textiles and leather - H/21; H/23 - Badania ogniowe wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliów i skóry / Fire tests of plastic and rubber products, textiles and leather - J/14; J/19; J/21; J/23 - Badania mechaniczne

AB 1552

tests of machines - Badania chemiczne sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz materiałów stosowanych do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Chemical tests of electrical and electronic equipment, materials used in production of electrical

and electronic equipment - E/6; E/13; E/21; E/37; E/53 - Badania elektryczne i elektroniczne dla maszyn, zakładów produkcyjnych, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego oraz wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy / Electrical and electronic tests of machines

AB 245

elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, oprogramowania, wyposażenia medycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego/ Electric and electronic tests of electrical, software, medical equipment, telecommunication

products and equipment, electronic products and equipment - Badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego, oprogramowania, wyposażenia medycznego, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego

AB 904

of building products, building materials, building items, electrical, telecommunication and electronic products and equipment, construction products and materials – including metals and composite materials, fuels, lubricants, crude oil, other petroleum

; wyroby z tworzyw sztucznych i gumy; zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny; drewno / Tests of physical properties of building products, building materials, building items, electrical, telecommunication and electronic products and equipment

AB 1501

, cardboard, personal protection equipment, plastic and rubber products, textiles and leather, vehicles, wood, air filter, cosmetics, paints and varnishes, electronic products and equipment W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z załącznikiem

AB 744

- Badania akustyczne i drgań – maszyny, wyroby inne, pojazdy / Acoustic and vibration tests of machinery, other products and vehicles - E/26 - Badania elektryczne i elektroniczne pojazdów / Electric and electronic tests of vehicle - F/26 - G/33 - Badania kompatybilności

AB 1814

elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego/ Electric and electronic tests of electrical products and equipment  Badania właściwości fizycznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego/ Test of physical proper-ties of electrical products and equipment  Badania mechaniczne

AB 167

automatycznych systemów monitoringu (AMS) / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical products and equipment, machinery and devices, medical equipment, military equipment, toys, vehicles, telecommunication products and equipment, electronic products

AB 286

of physical properties of machinery, electrical products and equipment, telecommunication and electronic products, medical equipment – radiological equipment  O/33, O/34  Badanie promieniowania – środowisko pracy (czynniki szkodliwe: promieniowanie jonizujące

AB 910

, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment, W ersja strony/Page version: A *) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex

elektroniczne: wyroby i wyposażenie elektryczne; wyroby inne; zabawki; wyroby i wyposażenie elektroniczne/ Electric and electronic tests: electrical products and equipment, other products, toys, electronic products and equipment G/5 Badania dotyczące inżynierii środowiska

AB 003

wyrobów i wyposażenia elektrycznego, maszyn i urządzeń, wyposażenia medycznego, wyposażenia optycznego, wyrobów innych, wyrobów i wyposażenia telekomunikacyjnego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electrical products and equipment

, machinery and devics, medical equipment, optical equipment, other products, telecommunication products and equipment, electronic products and equipment - F/6; F/7; F/13; F/14; F/53; F/54 - Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia

AB 369

, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliów, tkanin, drewna, wyrobów innych (f otel), / Fire tests of electronic, telecommunications and electric products and equipment, plastic and rubber products, textiles, wood, other

AB 044

- Badania chemiczne: wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne/ Chemical tests: electrical, telecommunication and electronic products and equipment - E/6; E/53; E/54 - Badania elektryczne i elektroniczne: wyroby i wyposażenie elektryczne

, telekomunikacyjne i elektroniczne/ Electric and electronic tests: electrical, telecommunication and electronic products and equipment - G/6; G/53; G/54 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne): wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i

AB 005

/ Electric and electronic tests - building products, building materials, building items; electrical, telecommunication and electronic products and equipment; electronic equipment – including software; construction products and materials – including metals and composite

and electronic products and equipment; electronic equipment – including software; construction products and materials – including metals and composite materials; machinery and devices, production plants, equipment – including nuclear installations, automatic monitoring systems

AB 128

, textiles and leather, paints and varnishes, lubricating materials, other petroleum products - E/6; E/26, E/34, E/35, E/54 - Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów / Electric and electronic tests of electrical

and electronic products and vehicles - F/6, F/54 - Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical, and electronic products and equipment - G/6; G/8; G/21; G

AB 340

i urządzenia / T ests of physical properties – electrical, telecommunication and electronic products and equipment, machinery and devices  Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / T ests of physical

AB 006

- Badania chemiczne produktów rolnych, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, elektronicznego, żywności, zabawek / Chemical tests of agricultural products, electrical and electronic products and equipment, f oods and toys - Badania chemiczne i pobieranie próbek nawozów

AB 272

Warszawa Kod identyfikacyjny / Identification code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - E/6; E/19 - Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, środków ochrony osobistej / Electric and electronic tests

AB 074

elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, środków ochrony osobistej, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric tests of electrical products and equipment, personal protection equipment, electronic products and equipment - J/6; J/54 - Badania mechaniczne

wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Mechanical tests of electrical products and equipment, electronic products and equipment - N/6; N/54 - Badania właściwości fizycznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i wyposażenia

AB 1710

elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, maszyn i urządzeń, wyrobów innych, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliów i skóry / Electric and electronic tests of electrical products and equipment

AB 190

wyrobów i wyposażenia elektrycznego, maszyn i urządzeń, pojazdów / Acoustic and vibration tests of electrical products and equipment, machinery, devices, vehicles - E/13 - Badania elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń / Electric and electronic tests

AB 024

elektr ycznego, wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów i wypos ażenia elektr onicznego / Fir e t es ts of electrical products and equipment, plastic pr oducts, electronic pr oducts and equipment - J/5; J/6; J/8; J/13; J/ 21 - B adania mechaniczne wyrobów i

AB 001

; water; sediments E/6; E/7; E/8; E/13; E/14; E/25 Badania elektryczne i elektroniczne - wyroby i wyposażenie elektryczne; oprogramowanie; wyroby i materiały konstrukcyjne; maszyny i urządzenia; wyposażenie medyczne; zabawki / Electric and electronic tests – electrical

AB 023

of chemical products, building products, building materials, building items, plastic and rubber products, wood, paints and varnishes Badania elektryczne i elektroniczne - wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Electric and electronic tests of electronic products

elektromagnetycznej (EMC) - wyrobów i wyposażenia elektronicznego, / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electronic products Badania ogniowe - wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i materiałów

AB 079

materials, electrical, telecommunication and electronic products and equipment, electronic equipment, animal feedstuffs - K/9/P, K/28/P, K/29/P, K/30/P, K/32/P - Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek – powietrze, woda, woda do spożycia przez ludzi

AB 038

of the ladder Method: force loading Range: up to 5000 N W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 038 W ydanie nr 23, 18.08.2022 r. 16/53 Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych NB2 Laboratory of Electronic Protective Systems NB2 ul

AB 082

environment - Badania chemiczne i pobieranie próbek paliw / Chemical tests and sampling of fuels - Badania chemiczne materiałów smarnych / Chemical tests of lubricants - Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego / Electric and electronic

AB 1776

wyposażenia elektrycznego/ Electric and electronic tests of electrical products and equipment - Badania ogniowe wyrobów i wyposażenia elektrycznego/ Fire tests of electrical products and equipment - Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia