Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta pracy HR

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Główny specjalista/kierownik w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Główne zadania na stanowisku:

 • wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o istniejący model kompetencyjny PCA,
 • monitorowanie ścieżek rozwoju pracowników,
 • ​badanie potrzeb szkoleniowych,
 • ​badanie skuteczności szkoleń wraz z raportowaniem ich wyników,
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi w celu realizacji planu szkoleń PCA,
 • projektowanie i wdrażanie programów szkoleń wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników,
 • współpraca z kierownictwem organizacji mająca na celu wsparcie w prowadzonych procesach rekrutacyjnych,
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu procedur, regulaminów itp.,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • współpraca z Najwyższym Kierownictwem oraz doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań HR.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe II stopnia,
 • wiedza zawodowa z zakresu, prawa pracy, kadr, rozwoju pracowników, szkoleń, ZFŚS, związków zawodowych, administracji,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwoju pracowników,
 • doświadczenie w badaniu skuteczności szkoleń,
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami usług szkoleniowych oraz konferencyjnych,
 • praktyczna znajomość prawa pracy,
 • umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows,
 • umiejętność kreatywnego podejścia do problemów i wysoko rozwinięte  umiejętności interpersonalne,
 • nastawienie na pracownika (pro-pracownicze),
 • pasja, zaangażowanie w pracę i komunikatywność.

Mile widziane:

 • 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności HR/ kadry, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • pracę umożliwiająca rozwój osobisty i nabywanie doświadczenia zawodowego,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań z jednoczesną bliską współpracą z kadrą kierowniczą,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • trzynaste wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych,
 • elastyczne godziny pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Polskie Centrum Akredytacji
sekretariat
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
 

z dopiskiem "OFERTA PRACY" 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2023r.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

……………………………………………
Data i podpis kandydata

 

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, tel. 22 355 70 00, .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych od pracownika jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona ich podaniem. 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Aktualizacja: 05.01.2023 12:47