Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Andrzej Kolasa

Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

Odpowiada za:

 • sprawowanie nadzoru nad wyznaczonymi działami Polskiego Centrum Akredytacji
 • nadzorowanie przestrzegania wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 i dokumentów EA, ILAC, IAF w zakresie spełniania wymagań akredytacyjnychrealizację rozszerzeń działalności akredytacyjnej w odpowiedzi na zapotrzebowanie administracji publicznej i innych zainteresowanych stron
 • realizację kierunków rozwoju i działalności akredytacyjnej w ramach ustanowionej polityki i planu strategicznego PCA
 • współpracę z organami administracji państwowej i innymi podmiotami w zakresie działalności akredytacyjnej
 • programowanie działalności wydawniczej PCA

Doświadczenie zawodowe:

 • z dniem 01 czerwca 2017 r. został powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów na stanowisko Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Dz. U. poz. 542 z późn. zmianami)
 • od 1 lutego 2016 r. do 31 maja 2017 r. był zatrudniony w Urzędzie Dozoru Technicznego na stanowisku głównego specjalisty
 • ​od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił obowiązki dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 • od lutego 2003 do stycznia 2014 był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora w Transportowym Dozorze Technicznym
 • od 2001 r. do 2003 r. był zatrudniony w Transportowym Dozorze Technicznym na stanowisku głównego specjalisty
 • w latach 1991 – 2000 był zatrudniony w Kolejowym Dozorze Technicznym na stanowisku inspektora, a następnie starszego inspektora
 • uczestniczył w posiedzeniach:

- Grupy Roboczej ds. Dyrektywy dotyczącej lądowego przewozu towarów niebezpiecznych

- Grupy Roboczej ds. Dyrektywy 1999/36/WE (a następnie dyrektywy 2010/35/WE) dotyczącej m.in. oceny zgodności, ponownej oceny zgodności i badań ciśnieniowych urządzeń transportowych

- zagranicznych jednostek inspekcyjnych zrzeszonych w Międzynarodowej Konfederacji Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikujących (CEOC),

 • jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz Politechniki Gdańskiej (studia podyplomowe), Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe) i Politechniki Śląskiej (studia podyplomowe)
 • zna język niemiecki i angielski
Data aktualizacji: 21.06.2017 15:40