Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Historia

Polskie Centrum Akredytacji powstało 1 stycznia 2001 r. na bazie Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM), przejmując pracowników oraz wierzytelności i zobowiązania obu instytucji w zakresie akredytacji, w tym:

  • ponad 430 udzielonych akredytacji;
  • wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel;
  • sprawdzone procedury działania;
  • obszerną bazę auditorów;
  • kontakty międzynarodowe.

Zarówno Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (kontynuujące działalność swojego poprzednika - Centralnego Biura Jakości Wyrobów), jak i Główny Urząd Miar prowadziły wcześniej przez wiele lat odpowiednio:

  • ocenę i upoważnianie laboratoriów badawczych dla potrzeb certyfikacji - w oparciu o Przewodniki ISO/IEC Nr 25 oraz ISO/IEC Nr 45;
  • ocenę i upoważnianie laboratoriów pomiarowych dla potrzeb krajowej infrastruktury metrologicznej.

Pierwszy certyfikat akredytacji wydany w wyniku procesu akredytacji, został przyznany laboratorium badawczemu w 1992 r., jednostce certyfikującej w 1993 r., laboratorium wzorcującemu w 1997 r., jednostce kontrolującej 2000 r., weryfikatorowi EMAS i weryfikatorowi GHG w 2006 r., organizatorowi badań biegłości w 2009 r. i laboratorium medycznemu w 2010 r.

Data aktualizacji: 18.04.2018 16:14