Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji reprezentowanym przez Dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego a Instytutem Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
Została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji reprezentowanym przez Dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego...
Zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000 - INEM Polska.
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych a Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące współpracy i wzajemnej wymiany informacji w zakresie wzrostu świadomości projakościowej diagnostów laboratoryjnych
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej: Głównym Inspektorem JHARS) a Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji
Karol Hauptmann oraz Prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000 Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a KLUBEM POLSKIE FORUM ISO 9000.
  1  2