Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy PCA i GIJHARS 16-10-2015

Dyrektor PCA, Lucyna Olborska i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Stanisław Kowalczyk, podpisali 16 października 2015 r., Porozumienie w sprawie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych,  które zastąpiło Porozumienie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Nowe uregulowania obejmują m.in. przekazywanie Głównemu Inspektorowi JHARS informacji o wynikach ocen przeprowadzonych przez PCA w jednostkach certyfikujących oraz udostępnianie danych uzyskanych podczas ocen, po uprzednim otrzymaniu zgody od akredytowanego podmiotu. Zawiera ono również zobowiązanie PCA do umożliwienia przedstawicielom Głównego Inspektora JHARS obserwacji ocen jednostek certyfikujących, po wyrażeniu zgody akredytowanego podmiotu.

Porozumienie zachowuje poprzednie zapisy określające zasady  współpracy w zakresie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi, a także warunki wymiany informacji dotyczących prowadzenia ocen/kontroli w tych jednostkach. Przewiduje również okresowe spotkania koordynacyjne obu stron oraz wspólne warsztaty doskonalące dla inspektorów JHARS i auditorów PCA.

Powrót