Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

29 października 2013

Komunikat nr 133

Informujemy, że zainteresowane jednostki oceniające zgodność mogą wnioskować do PCA o uwzględnienie w zakresie akredytacji obszarów, w którym prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność jako jednostki notyfikowane...
16 października 2013

Komunikat nr 132

Komunikat PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-07 Akredytacja Laboratoriów Badawczych. Wymagania szczegółowe.
26 września 2013

Komunikat nr 131

Komunikat PCA w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.
28 sierpnia 2013

Komunikat nr 130

Komunikat PCA w sprawie akredytacji weryfikatorów GHG.
26 lipca 2013

Komunikat nr 129

Komunikat PCA w sprawie akredytacji jednostek biorących udział w procesie oceny interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/57/WE.
Komunikat PCA w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących osoby, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012...
Komunikat PCA w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013...
05 lipca 2013

Komunikat nr 124

Komunikat PCA w sprawie wprowadzenia znowelizowanego dokumentu DAC-06.
01 lipca 2013

Komunikat nr 123

Komunikat w sprawie akredytacji weryfikatorów GHG z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012.
W dniach 26-28 czerwca br. odbył się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.
Międzynarodowa konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Akredytacji zorganizowana przez BSCA.
08 kwietnia 2013

Komunikat nr 121

Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAK-07.
1    26  27  28  29  30  31  32  33  34    34