Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 160 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie akredytacji jednostek oceniających do działalności objętej rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013.
Wydarzenia gospodarcze na Białorusi: "Tydzień Eurazji na Białorusi" oraz "Białoruskie Forum Przemysłowe".
25 lutego 2015

Komunikat nr 159

Komunikat nr 159 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie naliczania łącznej opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji dla kilku akredytowanych podmiotów.
Komunikat nr 158 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01.
28 stycznia 2015

Komunikat nr 157

Komunikat PCA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się / posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji.
Komunikat nr 156 z dnia 26.01.2015 r. w sprawie akredytacji do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2009/105/WE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.
22 stycznia 2015

Komunikat nr 155

Komunikat nr 155 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie stosowania przez akredytowane laboratoria znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12.
Komunikat nr 154 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-06.
W czwartek (18 grudnia br.), odbyło się w Polskim Centrum Akredytacji spotkanie z udziałem dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Republiki Armenii.
W dniu 16 grudnia br. dyrektor PCA, dr inż. Eugeniusz W. Roguski, wraz z zastępcą dyrektora PCA ds. akredytacji, Lucyną Olborską, uczestniczył w posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki, w części poświęconej PCA.
01 grudnia 2014

Komunikat nr 153

Komunikat nr 153 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie dokumentów EA i IAF obowiązujących w obszarze akredytacji weryfikatorów GHG.
17 listopada 2014

Komunikat nr 152

Komunikat nr 152 z dnia 17.11.2014 r. w sprawie zmian wymagań dla laboratoriów badawczych wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    37