Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

04 lipca 2014

Formularz FAC-08

Formularz przeglądu dokumentacji jednostki certyfikującej osoby w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012.
30 czerwca 2014

Komunikat nr 147

Komunikat nr 147 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie naliczania odsetek ustawowych od nieterminowych płatności.
18 czerwca 2014

Jubileusz PKN

Polskie Centrum Akredytacji od wielu lat współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie opiniowania i opracowywania norm. Nasi eksperci aktywnie uczestniczą w pracach 9 komitetów technicznych działających przy PKN.
18 czerwca 2014

Komunikat nr 146

Komunikat nr 146 z dnia 18.06.2014 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek biorących udział w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) .
06 czerwca 2014

Komunikat nr 145

Komunikat nr 145 z dnia 6.06.2014 r. w sprawie okresu przejściowego związanego z opublikowaniem ISO/IEC 27001:2013.
Komunikat nr 144 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych.
Komunikat nr 143 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-12 Program akredytacji jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych.
Komunikat wspólny TDT i PCA z dnia 24.04.2014 r. w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o status jednostek uprawnionych do działań w obszarze homologacji.
20 marca 2014

Komunikat nr 141

Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG
14 lutego 2014

Komunikat nr 140

Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych. Wymagania szczegółowe.
24 stycznia 2014

Komunikat nr 139

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO 15189:2013.
20 stycznia 2014

Komunikat nr 137

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, wynikających z opublikowania ISO/IEC TS 17021-3:2013.
1    31  32  33  34  35  36  37  38  39    40