Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

06 lutego 2012

Komunikat nr 96

W sprawie nowelizacji dokumentu DAP-04 Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe.
15 grudnia 2011

Komunikat nr 92

W sprawie nowelizacji dokumentu DAC-10 Program akredytacji jednostek weryfikujących roczne raporty dotyczące emisji gazów cieplarnianych.
15 grudnia 2011

Komunikat nr 93

W sprawie zmian zasad stosowania znaku IAF MLA przez jednostki certyfikujące oraz tłumaczenie dokumentu IAF ML2:2011 Ogólne zasady stosowania Znaku IAF MLA.
15 grudnia 2011

Komunikat nr 94

W sprawie nowelizacji dokumentu DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe.
15 grudnia 2011

Komunikat nr 95

W sprawie akredytacji jednostek prowadzących certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy BS OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001:2007).
16 października 2011

Komunikat nr 87

W sprawie wdrożenia dokumentu IAF MD 9:2011 do systemu akredytacji.
14 października 2011

Komunikat nr 86

W sprawie akredytacji jednostek prowadzących certyfikację systemów zarządzania jakością w produkcji bezpośrednich materiałów opakowaniowych produktów leczniczych wg PN-EN ISO 15378:2007.
09 września 2011

Komunikat nr 84

W sprawie nowelizacji dokumentu DAC-08 Akredytacja jednostek certyfikujących. Wymagania szczegółowe.
05 sierpnia 2011

Komunikat nr 82

W sprawie nowelizacji zasad stosowania symboli akredytacji PCA.
05 sierpnia 2011

Komunikat nr 83

W sprawie nowelizacji dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe.
02 sierpnia 2011

Komunikat nr 81

W sprawie zasad akredytacji i nadzoru nad jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 (oryg.) oraz wycofania dokumentu DAC-17.
01 sierpnia 2011

Komunikat nr 80

W sprawie stosowania wymagań rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.
1    32  33  34  35  36  37  38  39  40    40