Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Akredytacja w obszarze badań wody na pływalniach 31-07-2018

W sezonie letnim użytkownicy muszą mieć pewność, że woda na pływalniach jest bezpieczna. Zarządzający basenami mają obowiązek zapewnienia odpowiednich parametrów zarówno mikrobiologicznych, jak i fizykochemicznych wody na pływalniach. Pobieranie próbek oraz badania parametrów jakościowych wody na pływalniach realizowane są przez laboratoria badawcze posiadające akredytację PCA.

PCA w ramach prowadzonej działalności dokonuje formalnego uznania kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, w tym laboratoriów wykonujących badania wody na pływalniach. Akredytacja PCA potwierdza kompetencje danego laboratorium i daje gwarancję, że badania i pobieranie próbek w obszarze akredytowanej działalności, odbywa się w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi normami, a uzyskane wyniki są miarodajne, czyli wiarygodne i przydatne do zamierzonego zastosowania.

Zobacz materiał wideo >>

Powrót