Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Akredytacja weryfikatorów GHG w odniesieniu do rozporządzenia UE 2015/757 06-03-2017

Polskie Centrum Akredytacji uprzejmie informuje zainteresowane strony o planowanym rozszerzeniu działalności akredytacyjnej o obszar wskazany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, weryfikatorzy planów monitorowania i raportów emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego powinni być akredytowani w odniesieniu do wymagań normy ISO 14065.

W pierwszym etapie rozszerzenia działalności akredytacyjnej PCA zamierza uruchomić pilotażowy program akredytacji.  Uczestnicy programu będą podlegać ocenie prowadzonej przez PCA według normy PN-EN ISO 14065:2013 Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania, która określa ogólne kryteria dotyczące organizacji, bezstronności, działalności weryfikacyjnej i kompetencji weryfikatora. Kompetencje do oceny planów monitorowania i raportów emisji będą również poddane ocenie, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/757 jak również rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/2072 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie czynności weryfikacyjnych
i akredytacji weryfikatorów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757.

Program pilotażowy będzie składał się z następujących głównych etapów:

17 marca 2017 r. - termin do wyrażenia zainteresowania ze strony potencjalnych wnioskodawców

Marzec 2017 r. (data do potwierdzenia) - spotkanie konsultacyjne w PCA z podmiotami, które wyraziły zainteresowanie udziałem w pilotażowej  akredytacji, w tym z kluczowymi interesariuszami, w celu omówienia warunków programu pilotażowej akredytacji

31 marca 2017 r. - termin składania wniosków o akredytację (dotyczy kandydatów do programu pilotażowej akredytacji)

Kwiecień–maj 2017 r. - planowanie i realizacja ocen kompetencji jednostek zakwalifikowanych do programu

Czerwiec 2017 r. - podejmowanie decyzji na podstawie wyników ocen

Czerwiec/lipiec - przegląd programu pilotażowej akredytacji / podsumowanie programu z zainteresowanymi stronami i wnioski.

Jednocześnie Polskie Centrum Akredytacji zaprasza wszystkich zainteresowanych akredytacją w ww. obszarze w ramach programu pilotażowej akredytacji o przesłanie do PCA swojego zgłoszenia. 

Organizacje, które zgłoszą swoje zainteresowanie projektem w terminie do 17 marca 2017 r. zostaną zaproszone do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w marcu br. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu w PCA Barbarą Zengel (e-mail: ), nie później niż do 17 marca 2017 r.

Powrót