Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

DA-01 projekt wydania 9 10-02-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji – projekt wydania 9 z 9.02.2016 r.

W znowelizowanym dokumencie DA-01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

 • zakresu i roli współpracy międzynarodowej realizowanej przez PCA;
 • stosowania wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji;
 • postepowania z dokumentami akredytacyjnymi;
 • możliwości udzielania akredytacji warunkowej;
 • określenia niegodności stanowiących poważne naruszenie wymagań akredytacyjnych;
 • terminów wejścia w życie decyzji związanych z procesami akredytacji i nadzoru,
 • decyzji o cofnięciu / ograniczeniu zakresu akredytacji dla których toczą się sprawy przez sądem administracyjnym w stosunku do ich zawieszenia;
 • zasad przeciwdziałania korupcji i unikania konfliktowi interesów;
 • trybu rozpatrywania skarg.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 24.02.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01 projekt wyd. 9.

Powrót