Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

DA-05 projekt wydania 6 10-02-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości – projekt wydania 6 z 9.02.2016 r.

Zakres obowiązywania wymagań dokumentu został rozszerzony o nieakredytowaną działalność badawczą prowadzoną przez jednostki certyfikujące w przypadku gdy wyniki tych badań (eksperymentów) są wykorzystywane przez jednostki w procedurach oceny zgodności wyrobów (procedurach objętych akredytacja lub wnioskowanych do akredytacji). Dyspozycja ta jest zgodna ze stanowiskiem International Accreditation Forum (IAF) wskazującym na konieczność zapewnienia zgodności badań wykorzystywanych przez jednostki certyfikujące w akredytowanej działalności z wymaganiami rozdziału 5 normy ISO/IEC 17025, a tym samym z mającymi zastosowanie  w praktyce laboratoryjnej zasadami zapewnienia jakości wyników badań – uczestnictwa w PT lub ILC.

Uwagi i komentarze do powyższej kwestii należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 24.02.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-05 projekt wyd. 6.

Powrót