Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

DAPT-01 projekt wydania 5 26-02-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości – projekt wydania 5 z 25.02.2016 r. oraz projekt nowego formularza FAPT-06.

W znowelizowanym dokumencie DAPT-01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

a) jednoznacznego wskazania wytycznych stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17043 w odniesieniu do:

  • kompetencji organizatora PT w zakresie badań, wzorcowań i pomiarów odnoszących się do programów badania biegłości
  • personelu, w tym zatrudniania personelu zewnętrznego
  • projektowania programów badania biegłości
  • podwykonawstwa

b) zakresu akredytacji organizatora PT – w związku z opublikowaniem dokumentu EA – 2/18 INF Guidelines for Accreditation Bodies on the content of the scopes of accreditation for proficiency testing providers

c) zasad prowadzenia oceny organizatorów PT w procesach akredytacji i nadzoru, w szczególności w przypadku korzystania z nieakredytowanego podwykonawstwa badań/wzorcowań/pomiarów odnoszących się do programów PT bądź korzystania z nieakredytowanego własnego laboratorium

d) wprowadzenia do stosowania nowego formularza FAPT-06 Wykaz badań/wzorcowań/pomiarów odnoszących się do programów badania biegłości oraz zakres podzlecanych prac.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 11.03.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAPT-01 projekt wyd. 5.

Powrót