Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

DAVG-01 projekt wydania 5 26-02-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych – projekt wydania 5 z 25.02.2016 r.

W znowelizowanym dokumencie DAVG-01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

  • uwzględnienia aktualnego stanu prawnego - przywołano ustawę z dnia 12.06.2015 r o systemie handlu uprawnieniami do emisji,
  • usunięcia dokumentu PCA: DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, jako wymagania dla weryfikatorów GHG,
  • zdefiniowania działalności kluczowej oraz sposobu formułowania zakresów akredytacji w przypadku jej realizowania w kilku lokalizacjach,
  • uszczegółowienia warunków zawieszenia i cofnięcia akredytacji,
  • uzupełnienia zasad wymiany informacji przy postępowaniu ze skargami,
  • polityki prowadzenia obserwacji działalności weryfikatora GHG u jego klientów.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.03.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01 projekt wyd. 5.

Powrót