Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Dyrektor PCA - Przewodniczącym Komitetu EA CPC 30-05-2017

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego European co-operation for Accreditation (EA), które odbyło się w Bled (Słowenia), w dniach 23-24 maja 2017 r., Dyrektor PCA Lucyna Olborska została wybrana na Przewodniczącego Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw ( EA Communication and Publication Committee, EA CPC). Dwuletnia kadencja rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. Jako przewodniczący Komitetu EA, L. Olborska ponownie weszła też w skład EA Executive Committee (EA Resolution 2017 (39) 03).

Celem Komitetu EA CPC jest wspieranie działalności akredytacyjnej wszystkich członków EA działaniami promocyjnymi, w tym szczególnie z zakresu porozumienia o uznawaniu akredytowanych wyników oceny zgodności (EA MLA). EA Executive Committee natomiast to najwyższy organ doradczy EA, do którego zadań należy m.in. zarządzanie działalnością EA pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego, wdrażanie podjętych decyzji oraz zapewnienie bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi dyrektoriatami (DG) Komisji Europejskiej w zakresie wykorzystania akredytacji w obszarach regulowanych.

Wybór Dyrektor Lucyny Olborskiej na przewodniczącego Komitetu EA CPC jest dowodem uznania dotychczasowej pracy wykonywanej na rzecz organizacji międzynarodowych, co przekłada się na zaufanie ze strony członków EA do działań realizowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Powrót