Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Informacja dotycząca zmiany zasad sporządzania dokumentów akredytacyjnych 31-08-2018

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 września br. ulegają zmianie zasady sporządzania certyfikatu akredytacji w zakresie przedstawiania terminu ważności akredytacji. Na certyfikacie akredytacji będzie umieszczana data udzielenia akredytacji, zaś na pierwszej stronie zakresu akredytacji będą zamieszczane informacje na temat terminu ważności akredytacji:

„Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr .. z dnia ..Cykl akredytacji od … r. do … r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl”

Jednocześnie informujemy, że nie ulegają zmianie zasady ustalania cykli akredytacji. Akredytacja jest udzielana na okres 4 lat licząc od daty wydania pierwszego certyfikatu akredytacji. Kolejny cykl akredytacji jest liczony zawsze od dnia następującego po dniu końca poprzedniego cyklu.

Pozostałe zasady wydawania dokumentowa akredytacyjnych nie ulegają zmianie.

Dokumenty akredytacyjne będą wymieniane sukcesywnie, w sytuacjach powodujących konieczność ich zmiany – np. uaktualnienie zakresu akredytacji, lub przeniesienie akredytacji (dotyczy certyfikatu).

Powrót