Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

ISO/IEC 17025:2017 - ankieta ISO/CASCO 25-07-2018

Szanowni Państwo,

Mija rok od opublikowania wydania 3. normy odniesienia ISO/IEC 17025:2017, której okres przejściowy dla wdrożenia został ustalony na 3 lata i kończy się w dniu 30.11.2020 r.

Jesteśmy przekonani, że zapoznaliście się Państwo ze znowelizowanymi wymaganiami normy odniesienia. Pomimo iż wydanie 3. normy nie wprowadza zasadniczo nowych wymagań odnośnie działalności laboratoriów, to jednak jej nowa struktura i sposób zredagowania dyspozycji może powodować wątpliwości i pytania odnośnie podejścia do jej wdrożenia. ISO/CASCO – Komitet ISO ds. oceny zgodności, który opracował wydanie 3. normy, za pośrednictwem jednostek akredytujących zwraca się z prośbą do Państwa o podzielenie się opinią na temat normy i wskazania priorytetów zmian w przyszłych jej wydaniach. Intencją ISO/CASCO jest poszukiwanie informacji zwrotnych od organizacji wdrażających obecnie wymagania wydania 3. normy ISO/IEC 17025 lub wszystkich jednostek zainteresowanych przedmiotowym dokumentem.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie udostępnionej przez ISO/CASCO. Dostęp do ankiety można uzyskać tutaj.

Ankietę należy wypełnić i wysłać do dnia 15 września 2018 r.

W imieniu ISO/CASCO dziękujemy za wypełnienie ankiety. W ten sposób przyczyniliście się Państwo do kształtowania kolejnego wydania normy odniesienia.

Powrót