Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat ISO-ILAC-IAF 11-05-2017

Sekretarz Generalny ISO, Przewodniczący ILAC i Przewodniczący IAF wydali wspólny komunikat w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, zgodnie z którym spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025 oznacza, że laboratorium spełnia zarówno wymagania w zakresie kompetencji technicznych, jak i systemu zarządzania, które są niezbędne dla spójnego zapewnienia technicznie wiarygodnych wyników badań i wzorcowań. Wymagania dotyczące systemu zarządzania zawarte w normie ISO/IEC 17025 zostały opisane w sposób właściwy dla działalności laboratoryjnej i są ogólnie zgodne z zasadami ISO 9001.

Komunikat został opracowany w uzgodnieniu z komitetem ISO/TC 176, a jego treść odzwierciedla aktualne wydanie ISO 9001 oraz nowelizowanej przez ISO CASCO normy ISO/IEC 17025. Zastępuje on poprzednie wydanie z 2009 r. Dokument jest dostępny na stronach internetowych IAF i ILAC.

Poniżej zamieszczamy komunikat ISO-ILAC-IAF w wersji oryginalnej.

Powrót