Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 281 04-04-2019

Komunikat nr 281 z dnia 4.04.2019 r. w sprawie ocen w procesach nadzoru akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W nawiązaniu do postanowień komunikatu nr 243 z 12.12.2017 r. oraz na podstawie rezolucji ILAC (Resolution GA 20.15) oraz rezolucji EA (Resolution 2016 (38) 23) określających okres przejściowy na wdrożenie do stosowania wymagań normy ISO/IEC 17025:2017, który kończy się 30.11.2020 r., ustala się co następuje.

Wszystkie oceny akredytowanych laboratoriów, które zgodnie z harmonogramem ocen na rok 2019 powinny być przeprowadzone po dniu 9.04.2019 r. będą planowane i realizowane przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Akredytowane laboratoria, które poinformują PCA, nie później niż 1 miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia oceny w nadzorze, o braku wdrożenia wszystkich wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, do dnia 30.09.2019 r. będą oceniane w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Wszystkie oceny akredytowanych laboratoriów w ramach planowanego nadzoru realizowane od dnia  1.10.2019 r. będą przeprowadzane w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Akredytowane laboratoria, które w roku 2019 nie zostaną ocenione w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, będą oceniane w tym zakresie przez PCA w 2020 roku, w formie oceny na miejscu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ocen, bez możliwości zmiany terminu oceny.

Wszystkie akredytacje laboratoriów, dla których do dnia 30.11.2020 r. nie zostanie podjęta decyzja potwierdzająca ich kompetencje w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, zostaną zawieszone, do czasu ich potwierdzenia w odniesieniu do aktualnych wymagań akredytacyjnych.

Respektowanie przyjętych ustaleń umożliwi wszystkim akredytowanym laboratoriom uzyskanie w wyniku oceny na miejscu potwierdzenia kompetencji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w ustalonym na szczeblu międzynarodowym okresie przejściowym. Ustanowienie przez PCA powyższych warunków ocen w procesach nadzoru akredytowanych laboratoriów w okresie przejściowym wynika z faktu znaczącej liczby laboratoriów, zgłaszających brak wdrożenia wszystkich aktualnych wymagań akredytacyjnych przed planowymi ocenami w 2019 r.

  • Komunikat nr 281 z 2019-04-04
    Komunikat nr 281 z dnia 4.04.2019 r. w sprawie ocen w procesach nadzoru akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Powrót