Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 282 11-04-2019

Komunikat nr 282 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie ocen w procesach nadzoru nad akredytowanymi jednostkami notyfikowanymi w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2016/797/UE i Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver 1.1.

W nawiązaniu do  postanowień Komunikatu nr 251 z dnia 13.02.2018 r. ustala się co następuje.

  1. Z dniem 1.06.2019 r. PCA przyjmuje wnioski o akredytację jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2016/797/UE.
  2. Jednostki akredytowane do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2008/57/WE, które w roku 2019 nie będą ocenione przez PCA w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2016/797/UE i Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver 1.1, zostaną ocenione w tym zakresie w pierwszym kwartale 2020 roku, w formie oceny na miejscu, bez możliwości zmiany terminu i formy oceny.
  3. Wszystkie akredytacje jednostek notyfikowanych odnoszące się do dyrektywy 2008/57/WE, dla których do dnia 16.06.2020 r. nie zostanie podjęta decyzja potwierdzająca ich kompetencje w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2016/797/UE i Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver 1.1, zostaną zawieszone do czasu ich potwierdzenia w odniesieniu do aktualnych wymagań akredytacyjnych.
  • Komunikat nr 282 z 2019-04-10
    Komunikat w sprawie ocen w procesach nadzoru nad akredytowanymi jednostkami notyfikowanymi w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2016/797/UE i Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver 1.1
Powrót