Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 283 / DA-02 19-04-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 13. dokumentu DA-02 "Zasady stosowania symboli akredytacji PCA". 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DA-02 dotyczą w szczególności: 

  • wyjaśnienia obowiązku stosowania symbolu akredytacji przez jednostki oceniające zgodność, w tym, uwzględnienie rezolucji IAF zobowiązujących jednostki certyfikujące do zamieszczania powołania na posiadaną akredytację na certyfikatach;
  • wprowadzenia do stosowania nowych symboli akredytacji dla weryfikatorów GHG, EMAS i producentów materiałów odniesienia;
  • uaktualnienia zasad powoływania się na porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA, których PCA jest sygnatariuszem;
  • uaktualnienia zasad dot. stosowania symboli przez laboratoria w przypadku zamieszczania w sprawozdaniach / świadectwach wyników nieakredytowanych, w tym uzyskanych od dostawców zewnętrznych;
  • ustalenia zasad dot. stosowania symboli na etykietach inspekcyjnych i materiałów odniesienia.

Weryfikatorzy EMAS i GHG są zobowiązani do zaprzestania stosowania poprzednich symboli akredytacji nie później niż 12 miesięcy od opublikowania niniejszego komunikatu i wprowadzenia nowych symboli.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 12. dokumentu DA-02 z dnia 28.02.2012 r. i wchodzi w życie z dniem 19.06.2019 r. 

Powrót