Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 284 / DAC-12 06-05-2019

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 5. dokumentu DAC-12 Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DAC-12 dotyczą:

  • uregulowania podejścia jednostek do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych, którzy wykonują czynności wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz czynności wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także rzeczoznawców samochodowych prowadzących działania związane z ruchem drogowym i techniką pojazdową nieokreślone w ww. ustawach;
  • doprecyzowania definicji rzeczoznawcy samochodowego;
  • uszczegółowienia wymagań odnośnie zawartości programu certyfikacji;
  • uszczegółowienia wymagań odnośnie decyzji w sprawie certyfikacji,
  • uszczegółowienia częstotliwości nadzoru,
  • doprecyzowania wymagań odnośnie procesu ponownej certyfikacji.

Wydanie 5. dokumentu DAC-12 zastępuje wydanie 4. z 19.05.2015 r. i wchodzi w życie z dniem 6.07.2019 r. Istotne zmiany w odniesieniu do poprzedniego wydania zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Powrót