Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 285 / DAC-24 07-05-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 3 dokumentu DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DAC-24 dotyczą w szczególności:

 •  doprecyzowania zasad akredytacji i sprawowania nadzoru przez PCA nad jednostkami, w tym tworzenia klastrów wyrobów do planowania obserwacji, ich częstotliwości oraz zakresu,
 •  powiązania procesów nadzoru jednostek w ramach zbieżnego z system krajowym systemu europejskiego,
 • uwzględnienia w treści postanowień Komunikatu nr 218 z dnia 9.02.2017 r.,
 • weryfikacji zapisów dotyczących korzystania z urządzeń poza laboratorium badawczym Jednostki,
 • usunięcia z dokumentu zapisów będących powtórzeniem wymagań wynikających z innych dokumentów PCA oraz regulacji prawnych.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 2 dokumentu DAC-24 z dnia 8.05.2018 r. i wchodzi w życie z dniem 6.07.2019 r. Zmiany w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

 • Komunikat nr 285 z 2019-05-06
  Komunikat nr 285 w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • DAC-24 wyd. 3 z 2019-05-06
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
  Obowiązuje od 2019-07-06
Powrót