Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 286 / DAN-01 07-05-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 3 dokumentu DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR). 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DAN-01 dotyczą w szczególności:

 • doprecyzowania zasad akredytacji i sprawowania nadzoru przez PCA nad jednostkami, w tym tworzenia klastrów wyrobów do planowania obserwacji, ich częstotliwości oraz zakresu,
 • powiązania procesów nadzoru jednostek w ramach zbieżnego z system europejskim systemu krajowego,
 • usunięcia z dokumentu zapisów będących powtórzeniem wymagań wynikających z innych dokumentów PCA oraz regulacji prawnych.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 2 dokumentu DAN-01 z dnia 20.02.2015 r. i wchodzi w życie z dniem 6.07.2019 r. Zmiany w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

 • Komunikat nr 286 z 2019-05-06
  Komunikat nr 286 w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
 • DAN-01 wyd. 3 z 2019-05-06
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Roz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR)
  Obowiązuje od 2019-07-06
Powrót