Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 287 31-05-2019

Komunikat nr 287 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie opublikowania znowelizowanych dokumentów IAF MD 5 i IAF MD 22:

 • IAF MD 5:2019 Ustalanie czasu auditu systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, wydanie 4,
 • IAF MD 22:2019 Stosowanie normy ISO/IEC 17021-1 w certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP), wydanie 2.

Zmiany w powyższych dokumentach wynikają z działań IAF zmierzających do usystematyzowania wymagań dokumentów obowiązkowych, w celu uniknięcia powielania wymagań.

Zmiany w dokumencie IAF MD 5 dotyczą:

 • wprowadzenia zasad dotyczących ustalania czasu auditu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (dotychczas zawartych w IAF MD 22:2018),
 • odesłania do zasad dokumentu IAF MD 1, dotyczącego auditu i certyfikacji systemów zarządzania organizacji wielooddziałowych, w odniesieniu ustalania czasu auditu systemu zarządzania organizacji wielooddziałowej.

Zmiany w dokumencie IAF MD 22 dotyczą:

 • usunięcia dotychczasowego załącznika A w związku z opublikowaniem ISO/IEC TS 17021-10:2018,
 • usunięcia dotychczasowego załącznika B – wszystkie wymagania zostały przeniesione do dokumentu IAF MD 5:2019,
 • usunięcia dotychczasowego załącznika E – wszystkie wymagania zostały przeniesione do dokumentu IAF MD 17:2019,
 • zmiany w definicji zawartej w punkcie G.3.3, w celu uniknięcia powtarzania treści normy PN-EN ISO/IEC 17021-1.

Akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania są zobowiązane do wdrożenia wymagań zawartych w dokumentach IAF MD 5:2019 i IAF MD 22:2019 w obszarze akredytowanej działalności. Wymagania ww. dokumentów będą stanowiły element kryteriów ocen jednostek certyfikujących systemy zarządzania, realizowanych przez PCA po upływie 1 miesiąca od daty opublikowania niniejszego komunikatu.

 • Komunikat nr 287 z 2019-05-30
  Komunikat w sprawie opublikowania znowelizowanych dokumentów IAF MD 5 i IAF MD 22
 • IAF MD 5:2019 wyd. 4 z 2019-05-30
  Dokument obowiązkowy IAF ustalanie czasu auditu systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieną pracy
  Obowiązuje od 2019-06-30
 • IAF MD 22:2019 wyd. 2 z 2019-05-30
  Dokument obowiązkowy IAF stosowanie normy ISO/IEC 17021-1 w certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OH&SMS)
  Obowiązuje od 2019-06-30
Powrót