Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 288 / DA-09 09-07-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 4. dokumentu DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności  akredytacyjnej. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność w szczególności odnoszących się do:

  • zasad ograniczania i rozszerzania zakresu działalności akredytacyjnej;
  • opracowywania, przyjmowania lub wprowadzania zmian w programach akredytacji;
  • weryfikowania adekwatności działalności CAB w obszarze oceny zgodności, norm oraz programów oceny zgodności do celów akredytacji.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 3. dokumentu DA-09 z dnia 22.04.2016 r. i wchodzi w życie z dniem opublikowania. Zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót