Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 289 / DA-07 18-07-2019

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 3 dokumentu DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DA-07 dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 Ocena zgodności – wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność, w szczególności odnoszących się do:

  • podejścia do akredytacji transgranicznej,
  • współpracy z zagranicznymi jednostkami akredytującymi,
  • zasad sprawowania nadzoru nad podmiotami wielolokalizacyjnymi w akredytacji transgranicznej.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 2. dokumentu DA-07 z dnia 21.11.2011 r. i wchodzi w życie z dniem 16.09.2019 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót