Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 290 30-08-2019

Informujemy, że opublikowana została 5 wersja programu certyfikacji FSSC 22000 System bezpieczeństwa żywności.
W związku z powyższym, wszystkie akredytowane certyfikaty wydawane na zgodność z FSSC 22000 wersja 4.1 nie powinny mieć daty ważności dłuższej niż 29.06.2021 r.
Audity na zgodność z FSSC 22000 wersja 4.1 mogą być prowadzone tylko do dnia 31.12.2019 r.
Zgodnie z ww. programem termin osiągnięcia gotowości jednostek certyfikujących do udzielania certyfikacji w odniesieniu do wymagań FSSC 22000 System bezpieczeństwa żywności wersja 5, ustalono na dzień 1.01.2020 r.
Akredytowane i będące w procesie akredytacji jednostki certyfikujące systemy zarządzania wg programu FSSC 22000 powinny wdrożyć w swojej działalności wersję 5 programu i uzyskać, odpowiednio uaktualnienie zakresu akredytacji przed datą 1.01.2020 r.

Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01 wrazz dokumentacją potwierdzającą, że wymagania FSSC 22000 wersja 5 zostały w pełni wdrożone w procesach certyfikacji systemu bezpieczeństwem żywności, prowadzonych zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17021-1 i dodatkowymi wymaganiami tego programu.

Dokumentacja przekazana do PCA powinna objąć, nie ograniczając się tylko do:

 • plan przejścia przedstawiający zidentyfikowanie w systemie zarządzania obszarów do uaktualnienia / uzupełnienia,
 • informację dla certyfikowanych klientów o statusie wersji 5 programu FSSC 22000,
 • dowody przeszkolenia personelu jednostki,
 • dowody dostosowania ustanowionych w systemie zarządzania wymagań kompetencyjnych dla auditorów do postanowień programu FSSC 22000 wydanie 5 oraz zakwalifikowania auditorów zgodnie ze znowelizowanymi wymaganiami,
 • dowody dostosowania metod działania (dokumentacja systemu zarządzania, formularze) do nowych wymagań,
 • dowody na wdrożenie nowego wydania normy ISO 22000:2018.

Oceny dla celów uaktualnienia zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w programie FSSC będą realizowane podczas ocen na miejscu w ramach planowanego nadzoru lub w formie przeglądu dokumentacji.
Jednostki certyfikujące systemy bezpieczeństwem żywności będą mogły wydawać akredytowane certyfikaty wykazujące zgodność z FSSC 22000 wersja 5 po uaktualnieniu przez PCA zakresów akredytacji, uwzględniającym ww. program certyfikacji.

 • Komunikat nr 290 z 2019-08-30
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania wg nowej wersji programu FSSC 22000 wersja 5.
Powrót