Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 292 / DAPT-01 30-09-2019

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 6 dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości. Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAPT-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • powiązania dokumentu DAPT-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla organizatorów badań biegłości,
  • sposobu określania zakresu akredytacji,
  • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FAPT-06, zgłoszenie działalności do obserwacji),
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez organizatora PT działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji organizatorów PT w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
  • uwzględnienia możliwości korzystania w realizowanych programach badań biegłości z badań lub wzorcowań wykonywanych przez nieakredytowanego podwykonawcę.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 5 dokumentu DAPT-01 z dnia 25.04.2016 r. i wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót