Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 293 / DACW-01 30-09-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że zostało opublikowane wydanie 5. dokumentu DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DACW-01 dotyczą:

 • powiązania dokumentu DACW-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby,
 • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji – w przypadku wielolokalizacyjnej jednostki oraz w przypadku akredytacji udzielanej do celów obszaru regulowanego,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (wprowadzenie nowego formularza FAC-16),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • uzupełnienia zasad dot. rozszerzania i uaktualniania zakresu akredytacji,
 • identyfikacji programów certyfikacji w zakresach akredytacji oraz warunków odstąpienia od pełnej identyfikacji, tj. numer wydania oraz data wydania,
 • zobowiązania jednostek certyfikujących, które prowadzą działalność certyfikacyjną poza granicami kraju, do przekazywania informacji wynikających z IAF MD 12.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 4. dokumentu DACW-01 z dnia 30.12.2015 r. i wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r. 

Powrót