Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 295 / DACP-01 30-09-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że zostało opublikowane wydanie 4. dokumentu DACP-01 Akredytacja jednostek certyfikujących osoby.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DACP-01 dotyczą:

  • powiązania dokumentu DACP-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących osoby,
  • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji,
  • informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (wprowadzenie nowego formularza FAC-17),
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę certyfikującą działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami jednostki i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
  • uzupełnienia zasad dot. rozszerzania zakresu akredytacji.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 3. dokumentu DACP-01 z dnia 22.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r.

Powrót