Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 296 / DARM-01 30-09-2019

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 2 dokumentu DARM-01 Akredytacja producentów materiałów odniesienia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DARM-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • powiązania dokumentu DARM-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla producentów materiałów odniesienia,
  • sposobu opisu kompetencji producenta materiałów odniesienia w zakresie akredytacji,
  • informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FARM-01),
  • próbkowania w ocenach realizowanych przez PCA z zastosowaniem rozpatrywania ryzyka związanego z zakresem i rodzajem działań producenta materiałów odniesienia w ramach realizowanej produkcji, lokalizacjami działalności i personelem zaangażowanym w te działania,
  • stosowania różnych technik oceny kompetencji producentów materiałów odniesienia w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z rozpatrywanym ryzykiem związanym z przeprowadzaną oceną,
  • dostosowania kategorii materiałów odniesienia (zmiana Załącznika nr 1) do zasad opisu zakresu akredytacji producenta materiałów odniesienia, wynikających ze znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 1 dokumentu DARM-01 z dnia 29.12.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót