Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 297 / DAK-07 30-09-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że zostało opublikowane wydanie 9. dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DAK-07 dotyczą:

  • powiązania dokumentu DAK-07 z Listą wymagań akredytacyjnych dla jednostek inspekcyjnych,
  • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji (wytyczne ILAC dotyczące formułowania opisu kompetencji akredytowanych jednostek inspekcyjnych),
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru oraz wnioskowanych zmian zakresu akredytacji.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 8. dokumentu DAK-07 z dnia 25.04.2016 r. i wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r.

Powrót