Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 298 / DACS-01 30-09-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 7. dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10. dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

Niniejsza nowelizacja uwzględnia również wymagania dokumentu IAF MD 17:2019 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies.

W znowelizowanym dokumencie DACS-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • powiązania dokumentu DACS-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
  • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (wprowadzenie nowego formularza FAC-18),
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru oraz wnioskowanych zmian zakresu akredytacji.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 6. dokumentu DACS-01 z dnia 21.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót