Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 301 / DAVG-01 01-10-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 8. dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10. dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAVG-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DAVG-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru,
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez weryfikatora GHG działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji weryfikatora GHG w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 7. dokumentu DAVG-01 z dnia 04.12.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 02.12.2019 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

 • Komunikat nr 301 z 2019-10-01
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych
 • DAVG-01 wyd. 8 z 2019-10-01
  Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych
  Obowiązuje od 2019-12-02
Powrót