Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 303 / DAVE-01 05-11-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 4. dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10. dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAVE-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • powiązania dokumentu DAVE-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów EMAS,
  • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru,
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z zakresem i skalą prowadzonej działalności przez weryfikatora środowiskowego EMAS, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji weryfikatora środowiskowego EMAS w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 3. dokumentu DAVE-01 z dnia 21.08.2018 r. i wchodzi w życie z dniem 4.01.2020 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót