Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 306 / DA-11 29-11-2019

Komunikat nr 306 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/945 (bezzałogowe systemy powietrzne) oraz rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE).

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że rozszerzyło swoją działalność o akredytację do celów notyfikacji w obszarze ww. rozporządzeń.

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji (formularz FA-01 wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w formularzu) do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/945 z dnia 12.03.2019 r. w  sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich są przyjmowane w Polskim Centrum Akredytacji od dnia opublikowania niniejszego komunikatu .

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5.12.2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE będą przyjmowane w Polskim Centrum Akredytacji, po opublikowaniu komunikatu wskazującego taką możliwość.

W związku z powyższym PCA opublikowało wydanie 5. dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DA-11 dotyczą:

  • uzupełnienia dokumentu o nowe regulacje prawne (UE) tj.: dyrektywę nr 2016/797,
  • rozporządzenie nr 2019/945, rozporządzenie nr 2019/1009;
  • usunięcia regulacji prawnych (UE), które utraciły swoją moc tj.: dyrektywę nr 89/686/EWG, dyrektywę nr 2000/9/WE i dyrektywę nr 2009/142/WE.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Wydanie 5 dokumentu DA-11 zastępuje wydanie 4. z 6.11.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 28.11.2019 r.

Powrót