Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 307 14-01-2020

Informujemy, że dnia 2 września 2019 r. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego opublikowała wydanie 5 standardu System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP – Wymagania dla Systemu QAFP.

Zgodnie z ww. standardem termin osiągnięcia gotowości jednostek certyfikujących do udzielania certyfikacji w odniesieniu do wymagań System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP w tym zeszytów branżowych (Kulinarne mięso wieprzowe, Tuszki, elementy i mięso z kurczaka i indyka oraz Wędliny) ustalono na dzień 1.03.2020 r.

W związku z powyższym, akredytowane i będące w procesie akredytacji jednostki certyfikujące wyroby w obszarze Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, powinny wdrożyć w swojej działalności wydanie 5 standardu i uzyskać, odpowiednio, uaktualnienie zakresu akredytacji lub akredytację w tym obszarze przed datą końca okresu przejściowego tj. 29.02.2020 r.

Z dniem 13.01.2020 r, wprowadzono do DAC-20 korektę w ww. zakresie.
 

Powrót