Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 309 17-01-2020

PCA informuje, że z dniem publikacji niniejszego komunikatu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg standardu IFS Logistics Standard do auditowania usług logistycznych w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktu, wydanie 2.2.
Warunkiem ubiegania się o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz wymagań standardu IFS Logistics Standard do auditowania usług logistycznych w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktu, wydanie 2.2.
Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz FAC-01 wraz z wymaganymi dokumentami.

  • Komunikat nr 309 z 2020-01-17
    Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby wg standardu IFS Logistics Standard do auditowania usług logistycznych w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktu, wydanie 2.2
Powrót