Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 314 15-04-2020

Polskie Centrum Akredytacji, kierując się potrzebą utrzymania zaufania do wyników akredytowanej działalności jednostek oceniających zgodność, a tym samym zaufania do krajowego systemu oceny zgodności wyrobów w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19, od dnia 20.04.2020 r. do odwołania, będzie organizować i przeprowadzać oceny akredytowanych jednostek jako oceny zdalne.

Oceny zdalne, będą planowane w zakresach i terminach określonych w Harmonogramie ocen na rok 2020. Szczegółowe plany ocen zdalnych, w tym terminy ocen, aspekty logistyczne oraz zasady i możliwości stosowania w ocenach ustalonych technologii informacyjnokomunikacyjnych (IT) będą uzgadniane z jednostkami przed ocenami i weryfikowane (dotyczy IT).

W przypadku, gdy skutki sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiają akredytowanej jednostce (np. chwilowy brak dostępności personelu technicznego) przystąpienie do:

  • planowej oceny w nadzorze,
  • obserwacji oceny u klienta jednostki,
  • oceny ponownej,

realizowanych jako oceny zdalne, termin oceny w wyjątkowych przypadkach może być odroczony w czasie do max. 6 miesięcy. Wnioski  akredytowanych jednostek o odroczenie planowej oceny w nadzorze, obserwacji lub oceny ponownej będą rozpatrywane przez PCA indywidualnie. Przesunięcie terminu oceny zdalnej jest możliwe, gdy jednostka potwierdza utrzymywanie ciągłości działania, kompetencji w posiadanym zakresie akredytacji oraz gotowości do poddania się ocenie przed upływem terminu do którego ocena została przesunięta.

W przypadku odroczenia terminu oceny, która jest planowana jako ocena zdalna, ocena w nowym terminie będzie realizowana w formie określonej przez PCA, uwzględniającej bieżący stan sytuacji nadzwyczajnej.

Polskie Centrum Akredytacji będzie podejmować wszystkie możliwe działania, wspomagające akredytowane jednostki oceniające zgodność w uzyskaniu gotowości do poddania się ocenie zdalnej. W odniesieniu do akredytacji jednostek oceniających zgodność, których oceny nie
będą mogły być przeprowadzone z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Komunikacie, będą rozpatrywane procedury zawieszenia akredytacji do czasu potwierdzenia utrzymywania przez jednostkę kompetencji w formie oceny zdalnej lub oceny na miejscu.

  • Komunikat 314 z 2020-04-15
    Komunikat nr 314 w sprawie nadzorowania akredytowanych jednostek oceniających zgodność w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19
Powrót