Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 319 / DA-10 25-05-2020

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 2 dokumentu DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz uwzględnienia wymagań zaktualizowanego dokumentu EA-2/15 M:2019 EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, w tym:

  • rozszerzono zakres stosowania polityki o jednostki certyfikujące wyroby, jednostki certyfikujące osoby, jednostki inspekcyjne oraz organizatorów badań biegłości.
  • wprowadzono Załącznik nr 1, w którym przedstawiono przykłady opisów zakresu elastycznego CAB i możliwych granic elastyczności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu DA-10 zastępuje wydanie 1 z dnia z 15.05.2009 r. i obowiązuje od dnia 25.07.2020 r.

Powrót