Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 320 / DA-05 25-05-2020

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 7 dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz uwzględnienia wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02.

W znowelizowanym dokumencie DA-05 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • rozszerzenia zakresu stosowania polityki o organizatorów badań biegłości i producentów materiałów odniesienia,
  • rozpatrywania przez laboratoria ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT),
  • rezygnacji ze wskazania przez PCA minimalnej częstości uczestnictwa laboratoriów w PT w cyklu akredytacji,
  • możliwości, a nie obowiązku, zastosowania koncepcji „poddyscyplin” przy określaniu poziomu uczestnictwa w PT,
  • wskazania przeglądu rezultatów (dowodów) uczestnictwa w PT jako techniki oceny w nadzorze,
  • wymagania posiadania przez laboratorium dowodów spełnienia przez organizatora PT mających zastosowanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043 jako dostawcy usług zewnętrznych, w sytuacji udziału laboratorium w programach PT organizowanych przez nieakredytowanych organizatorów,
  • przekazywania sprawozdania o uczestnictwie w PT/ILC przed każdą oceną w procesie nadzoru oraz rozszerzenia zakresu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu DA-05 zastępuje wydanie 6 z dnia z 22.04.2016 r. i obowiązuje od dnia 25.07.2020 r.

Powrót