Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 326 15-10-2020

Komunikat nr 326 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że od dnia 23.09.2020 r. obowiązuje nowe 6. wydanie programu certyfikacji GLOBALG.A.P. Chain of Custody.

Zgodnie z ustaleniami Właściciela Programu, od dnia 23.09.2020 r. jednostki certyfikujące w zakresie programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody powinny stosować postanowienia i udzielać certyfikacji w odniesieniu do 6. wydania tego programu. Mając na uwadze powyższe Polskie Centrum Akredytacji, od dnia opublikowania mniejszego komunikatu, przyjmuje wnioski jednostek certyfikujących o akredytację / rozszerzenie zakresu akredytacji wyłącznie w odniesieniu do wydania 6 programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody.

Jednocześnie akredytowane jednostki certyfikujące łańcuch dostaw w zakresie wydania 5 programu GLOBALG.A.P. mogą składać wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji. Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji będą procedowane w trybie przeglądu dokumentacji.

Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji należy dołączyć dowody potwierdzające zrealizowanie poniższych działań:

  • przeszkolenie auditorów w zakresie postanowień wydania 6 programu GLOBALG.A.P.;
  • dostosowanie ustalonych w systemie zarządzania wymagań kompetencyjnych dla auditorów do postanowień wydania 6. programu GLOBALG.A.P.;
  • ustalenie planu przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z wydania 5. na wydanie 6. Programu GLOBALG.A.P.;
  • dostosowanie opisu metod działania (procedury, procesy, instrukcje) do nowych wymagań.
Powrót