Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 327 20-11-2020

Komunikat nr 327 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek inspekcyjnych.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że International Laboratory Accreditation Cooperationopublikowało znowelizowany, obowiązkowy dokument ILAC-P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies.

Postanowienia dokumentu ILAC-P15 są stosowane jako wymagania akredytacyjne, łącznie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012, w ocenie kompetencji jednostek inspekcyjnych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w znowelizowanym dokumencie obejmują:

  • uszczegółowienie niektórych wymagań normy ISO/IEC 17020:2012, np. dotyczących bezstronności i niezależności,
  • ustanowienie powiązania dokumentu ILAC-P15 z wytycznymi ILAC G27:06/2017 Guidance on measurements performed as part of an inspection process i ILAC G28:07/2018 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies,
  • ustalenia dotyczące stosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności inspekcyjnej.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. PCA będzie stosować postanowienia znowelizowanego dokumentu ILAC-P15:05/2020 w ocenach akredytowanych i wnioskujących o akredytację jednostek inspekcyjnych, od dnia 1.01.2021 r.

Tłumaczenie dokumentu ILAC-P15:05/2020 Zastosowanie ISO/IEC 17020:2012 w akredytacji jednostek inspekcyjnych dostępne jest na stronie internetowej PCA.

Powrót